Nasze dwa m?odziutkie psy rasy pirenejski pies górski zdoby?y tytu?
                                      M?odzie?owego Championa Polski.
 
M?odszy z psów ALESSANDRO Ranc Sinorita ju? jako 11-miesi?czny samiec otrzyma? tytu?
Zwyci?zca M?odzie?y na mi?dzynarodowej wystawie w ?odzi, czym zako?czy? championat
m?odzie?owy.
articles: alessandromioty1.jpg
18-miesi?czna suczka RUTA Nadmorska Przygoda równie? osi?gn??a m?odzie?owy championat,
a jednocze?nie rozpocz??a championat "doros?y"

articles: rutamioty1.jpg