Nowe szczeni?ta w hodowli.

            W naszej hodowli w ostatnich miesi?cach pojawi?o si? kilka miotów.Najm?odszy ,bo urodzony 07.03.15
jest miot pirenejskiego psa górskiego.Rodzicami s? ALESSANDRO Ranc Sinorita i RUTA Nadmorska Przygoda.
ALESSANDRO Ranc Sinorita
Champion Polski
M?odzie?owy Champion Polski
Zwci?zca Polski
Zwyci?zca Klubu 2014
CWC 8x,RES CACIB,Zwyci?zca Rasy 9x,ocena doskona?a 11x,
articles: alessandromioty2.jpg
articles: rutamioty2.jpg
                    RUTA Nadmorska Przygoda  
Champion Polski                                                                      
M?odzie?owy Champion Polski                                                 
Zwyci?zca Klubu 2014                                                             

                    A oto nasze najm?odsze "pirenejczyki",urodzone 07.03.2015:
                                                           SUCZKI
articles: suczkaruty1.2.jpgarticles: suczkaruty3.1.jpgarticles: suczkaruty2.3.jpg
articles: suczkaruty2.2.jpgarticles: suczkaruty4.1.jpgarticles: suczkaruty3.3.jpg
                                                                PIESKI
articles: piesekruty1.2.jpgarticles: piesekruty2.2.jpgarticles: piesekruty3.2.jpg
articles: piesekruty2.1.jpgarticles: piesekruty4.1.jpgarticles: piesekruty4.2.jpg              Pod koniec 2014 r. oraz na pocz?tku 2015 r. przysz?y równie? na ?wiat dwa mioty owczarków
?rodkowoazjatyckich.
W pierwszym przypadku rodzicami byli : JAKALA King Jasmin i NIKIFOR King Jasmin.
articles: NIKIFORMIOTY.jpgarticles: jakala02.jpg
NIKIFOR King Jasmin                                                       JAKALA King Jasmin

Z tego miotu pozosta? ju? tylko jeden piesek o imieniu PROKOP:
 
piesek PROKOP  articles: piesekjasminy5.3.jpgarticles: piesekjasminy5.2.jpg

W kolejnym miocie ,ocem jest równie? NIKIFOR ,a mam? zosta?a SULIKO King Jasmin.
Obecnie dost?pne s? jeszcze dwa samce:

 ZEGAN               articles: zegan1.2.jpgarticles: zegan1.1.jpg

ZBARA?              articles: zbaraz1.3.jpgarticles: zbaraz1.1.jpg

Poprzedni rok przywita?y u nas po raz pierwszy w naszej hodowli charciki w?oskie.Rodzicami zostali:
articles: chuda2.jpgarticles: harry3.jpg
GARCIA Kalong            HARRY POTTER Kalong
articles: charcikpiesek3.3.jpgarticles: charciksuczka2.3.jpgarticles: charciksuczka2.1.jpg
articles: charcikpiesek3.2.jpgarticles: charciksuczka1.1.jpgarticles: charcikpiesek1.3.jpg
articles: charciksuczka1.2.jpgarticles: charciksuczka2.2.jpgarticles: charcikpiesek1.2.jpg

                    Mi?o nam powiadomi?, i? w po?owie kwietnia spodziewamy si? ponownie szczeni?t
charcików w?oskich z tego skojarzenia.
08/03/2015 17:31

Powrót do listy aktualności