UWAGA! Poczta hodowli nieczynna.
21/08/2017 18:40
Informujemy,iz nastapily problemy techniczne i chwilowo poczta hodowli nie dziala.

Nowe szczeni?ta w hodowli.
08/03/2015 17:31
W naszej hodowli w ostatnich miesi?cach przyby?o szczeni?t.

        W pa?dzierniku 2014r. przysz?y na ?wiat (po raz pierwszy u nas) charciki w?oskie.
Dwie suczki- owczarki ?rodkowoazjatyckie doczeka?y si? równie? po raz pierwszy w swojej karierze
hodowlanej potomstwa.
Najm?odszymi szczeni?tami s? pirenejskie psy górskie,które przywita?y ?wiat  7 marca 2015r.

Szczeniaki-charciki w?oskie
25/10/2014 12:58
      
         Dnia 09.10.2014r w naszej hodowli King Jasmin  przyszed? na ?wiat pierwszy miot charcików w?oskich.

Owczarki ?rodkowoazjatyckie-nowe mioty
09/04/2014 10:34                                      30.03.2014 r. nasza suczka DODA MASZKA Favonius  urodzi?a jedn? suczk?.
                                      Szcz??liwym tat? jest KING Ró?ana Jutrznia.Oboje rodzice o  bardzo
                                   zrównowa?onej  psychice (zaliczone testy psychiczne),wolni od dysplazji HD-A.

                      articles: king1.jpg                                                            articles: doda2.jpg
                      KING Ró?ana Jutrznia                                                              DODA MASZKA Favonius

                           Mama swój ostatni poród w karierze hodowlanej prze?y?a bez najmiejszych problemów,
                           pomimo,?e sunia jako jedynak urodzi?a si? na prawd? sporych rozmiarów (850g).

                           articles: dodazmala1.jpg

                           articles: dadazmala2.jpg

               Suczka rozwija si? wspaniale,nie maj?c konkurencji w dost?pie do mleka z dnia na dzie?
             przybiera na wadze.

                           articles: sunia4.jpg
                           articles: sunia3.jpg
                           articles: sunia2.jpg
                         
 


10.01.2014r urodzi?y si? szczeni?ta pirenejskiego psa górskiego
10/01/2014 19:28
  10.01.2014r. urodzi?y si? w naszej hodowli szczeni?ta rasy pirenejski pies górski.
 Rodzicami s?: ALESSANDRO Ranc Sinorita i RUTA Nadmorska Przygoda.
 

Pirenejski Pies Górski-reproduktor
25/12/2013 15:54

                  W grudniu 2013 roku nasz m?odziutki samiec zdoby? uprawnienia reproduktora.
 

        7 grudnia 2013 r  Alessandro Ranc Sinorita (pirenejski pies górski) na  wystawie
w Nowym dworze Mazowieckim reprezentowa? swoj? ras? i uko?czy? wystaw? z imponuj?cym
wynikiem.Zdoby? tytu? Zwyci?zcz Rasy.Zwyci?zca,CWC ,ocena doskona?a-czym jednocze?nie
zako?czy? klasyfikacj? na reproduktora.

Mi?dzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu.
28/10/2013 06:05

                  26 i 27 pa?dziernika 2013r w Poznaniu odby?a si? najbardziej presti?owa
         wystawa psów w Polsce.
Zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu wystawy zaprezentowa?o si? ponad dwa tysi?ce psów.
Ponad standardowe tytu?y ,które mog?y  zdoby? wystawiane psy ,tu s?dzia móg? równie? nagrodzi?
psa  tytu?em  Zwyci?zca Polski-ten w?a?nie zaszczyt przypad? naszemu psu
ALESSANDRO Ranc Sinorita.


Powrót na stronę główną


Strona 1 z 4 1 2 3 4 >